Partners

Regionale samenwerking

Als regionaal aanspreekpunt voor arbeidsmarktvraagstukken is het WGSP de dienstverlener op het gebied van arbeid  en participatie.  Door het overbruggen van de afstand tussen vraag en aanbod vormt het WGSP op proactieve wijze een toegevoegde waarde voor een economisch vitale en sociale regio. Dat doen we gezamenlijk met onze klanten en samenwerkingspartners. De regionale arbeidsmarkt is immers een zaak van ons allemaal en vraagt om samenwerking.

Intermediair

Het WGSP beschikt over een breed netwerk van strategische partners. Om u als werkgever optimaal te bedienen werken wij nauw samen met gemeenten, ondernemers-en winkeliersverenigingen, het UWV,  ROC  en diverse kennisinstellingen. Het WGSP fungeert als  intermediair tussen deze verschillende partijen.

Bent u opzoek naar een deskundige partner op het gebied van personeel of arbeidsmarktvraagstukken? Dan is het WGSP uw advies- en bemiddelingspartner. Wij denken graag met u mee en daar waar nodig, worden één of meerdere specialisten vanuit de verschillende  samenwerkingsverbanden ingezet.

 Het WGSP is een onderdeel van  RSD Logo