Banenafspraak

Werkgevers en de Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het WGSP helpt werkgevers en ondernemers om invulling te geven aan deze wet. Wij brengen u graag in contact met geschikte kandidaten en voorzien u van advies op maat.

De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden bij reguliere werkgevers. De participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De banenafspraak en de quotumwet

De quotumwet heeft een nauwe relatie met de participatiewet. In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers, vanaf de invoering van de participatiewet, jaarlijks banen beschikbaar moeten stellen, oplopend tot 100.000 banen in 2026. Ook de overheid moet in diezelfde periode 25.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidshandicap of beperking. Deze banen worden de banenafspraak genoemd en zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het minimumloon te verdienen.

Het aantal banen wordt jaarlijks gemonitord. Als het afgesproken aantal extra banen niet gehaald wordt, treedt de quotumplicht in werking. Iedere werkgever met meer dan 25 medewerkers is dan verplicht om een bepaald percentage aan mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben.

Aantrekkelijke regelingen

Voor werkgevers zijn er aantrekkelijke regelingen en financiële compensatie om kansen te creëren voor werkzoekenden uit de doelgroep van de participatiewet, zoals een participatie quickscan, proefplaatsing, no-risk polis, loonkostensubsidie, loondispensatie en een jobcoach.

Lees hier meer over de mogelijkheden,

Advies op maat

Het WGSP zorgt er graag samen met u voor dat een quotumplicht niet nodig is. Onze accountmanagers gaan met u in gesprek om de kansen en mogelijkheden binnen uw bedrijf op een rijtje te zetten. Wij voorzien u kosteloos van advies op maat en geschikte kandidaten. Ook zorgen wij ervoor dat u optimaal gebruik maakt van de regelingen die op uw situatie van toepassing zijn.

  • Het WGSP ondersteunt ons in sociaal ondernemerschap

    Sharon van Dop - Eigenaar lunchroom Samen in Zeist

    Lees verder

Heeft u vragen of behoefte aan advies op maat?

Neem contact op