MVO

Steeds meer werkgevers en ondernemers willen naast winst ook maatschappelijke waarde creëren. Vanuit eigen overtuigingen of omdat de markt dit in toenemende mate van hen verlangt. Het WGSP is uw zakelijk partner in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij ondersteunen werkgevers en ondernemers met het realiseren van sociaal en economisch rendement.

WGSP en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draait het om de drie P’s: People, Planet en Profit. Het WGSP helpt u bij de invulling van de P van People. Dit doen wij door u te faciliteren bij inclusief ondernemen. Een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen die gericht is op het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier kunt u op diverse manieren vorm aan geven.

MVO Invulling

U kunt een werkzoekende uit de doelgroep(en) van de Participatiewet zelf in dienst nemen of via een detacheringsconstructie.  Het beschikbaar stellen van een leerwerkplek of BBL traject behoort tevens tot de mogelijkheden. Ook door het  toepassen van Social Return kunt u direct of indirect bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

MVO advies op maat

Wilt u aan de slag met MVO? Neem contact met ons op. Onze accountmanagers onderzoeken graag waar binnen uw organisatie kansen liggen en adviseren u over de wijze waarop u MVO in kunt passen binnen uw bedrijfsproces of personeelsbeleid.

  • De werving van geschikte kandidaten kan ik gerust aan het WGSP over laten

    Jessica Vennekotter - Euroforce

    Lees verder