Social Return on Investment

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door de overheid op diverse manieren gestimuleerd. Gemeenten doen dit, onder andere, door het hanteren van Social Return on Investment (SROI) contractvoorwaarden bij het inkopen of aanbesteden van opdrachten. Namens de gemeente Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, de Bilt en Wijk Bij Duurstede ondersteunt en faciliteert het WGSP u bij een goede invulling van deze verplichting. In samenspraak met het WGSP stelt u een plan van aanpak op over de manier waarop u de verplichting invult.

Gemeenten en SROI

Gemeenten vinden het belangrijk om samen met opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. SROI maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren. Wanneer uw bedrijf geselecteerd wil worden om diensten te leveren, bent u hiermee verplicht een bepaald percentage van de opdrachtsom aan SROI te besteden. Dit betekent dat naast het uitvoeren van de opdracht verwacht wordt dat u zich inspant voor kwetsbare groepen in de samenleving. Een weloverwogen invulling van deze verplichting biedt uw bedrijf kansen om zich te onderscheiden van de concurrentie.

SROI invulling

Het doel van SROI is om arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Afhankelijk van uw mogelijkheden als opdrachtnemer kan het gaan om een (tijdelijk) arbeidscontract, een werkervaringsplaats, een (deels) gesubsidieerde baan, een leerwerkplek, stage- of opleidingsplaats, detachering of vrijwilligerswerk. Naast het plaatsen van mensen op functies draait het ook om bijdragen aan de sociale infrastructuur. Bijvoorbeeld door het uitbesteden van werkzaamheden of het leveren van diensten aan maatschappelijke organisaties. De prioriteit ligt bij het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI advies op maat

Moet u voldoen aan een SROI verplichting of gaat u meedoen aan een aanbestedingsprocedure in de regio Kromme Rijn Heuvelrug? Neem contact met ons op en maak gebruik van onze ervaring om social return op een weloverwogen manier in te vullen. Uw WGSP accountmanager adviseert en faciliteert u kosteloos bij het zo effectief mogelijk invullen van uw verplichtingen.

Behoefte aan SROI advies?

Neem contact op