Werkgeverssubsidies

Werkgeverssubsidies

Subsidieregelingen kunnen het u gemakkelijker maken om in uw personeelsbehoefte te voorzien.
Vanuit de gemeente, de Belastingdienst en het UWV zijn er verschillende mogelijkheden. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op

Maatwerk

Subsidie is altijd maatwerk. Het WGSP beschikt over vakinhoudelijke kennis van werkgeverssubsidies en financiële voordelen met betrekking tot personeel. Een eventuele aanvraag handelen wij van A tot Z voor u af. Wij zorgen ervoor dat u optimaal gebruik maakt van de regelingen die op uw situatie van toepassing zijn.

Subsidies en regelingen

Let op: onderstaande regelingen zijn voorbeelden en verschillen per situatie.

Loonkostensubsidie

U kunt een subsidie ontvangen als tegemoetkoming  in de loonkosten. U komt in aanmerking wanneer u een bijstandsgerechtigde in dienst neemt en extra inspanning moet doen voor de nieuwe medewerker. De afstand tot de arbeidsmarkt en de kans tot structurele uitstroom zijn van invloed op de toekenning.

Proefplaatsing

In sommige gevallen is het mogelijk om de kandidaat met behoud van de uitkering voor een bepaalde periode bij u te laten werken.

Premiekorting

U hoeft minder sociale verzekeringspremie te betalen als u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die tussen de 18 en 27 jaar is of ouder dan 56 jaar.

Training of begeleiding

Heeft u een geschikte kandidaat gevonden maar wilt u dat uw nieuwe werknemer nog een aantal extra vaardigheden leert? Afhankelijk van de kandidaat in kwestie is het mogelijk om u tegemoet te komen in kosten.

Banenafspraak en werkgeversregelingen

Wanneer u als werkgever open staat voor een medewerker met een arbeidsbeperking kunt u rekenen op ondersteuning in de vorm van gunstige (financiële) regelingen.

Participatie quickscan

Wilt u weten welke functies of taken binnen uw bedrijf geschikt zijn voor een werknemer uit de doelgroep van de Participatiewet? Het WGSP brengt dit graag voor u in kaart en adviseert u hoe u dit in de praktijk het beste kunt organiseren.

 Werving en selectie

Wilt u een vacature open stellen voor iemand met een arbeidsbeperking?  Dan gaan onze recruiters graag voor u aan de slag. Op basis van uw wensen en mogelijkheden selecteren wij geschikte kandidaten die onder de participatiewet vallen.

No-riskpolis

Medewerkers met een arbeidsbeperking zijn niet vaker ziek dan andere medewerkers. Maar als de medewerker toch ziek wordt, dan kunt u een beroep doen op de no-riskpolis. De no-riskpolis is een vergoeding van het doorbetaalde loon bij ziekte, ongeacht de oorzaak van de ziekte

Proefplaatsing

Twijfelt u of een toekomstige medewerker met een arbeidsbeperking het werk aankan? Dan kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. Dit biedt u de mogelijkheid om de medewerker maximaal 2 maanden met behoud van uitkering in uw bedrijf te laten werken. Zo kunt u bekijken of er sprake is van een wederzijdse match zonder risico.

Loonkostensubsidie

Voor een medewerker met een arbeidsbeperking die een Participatiewet-uitkering van de gemeente ontvangt, kunt u loonkostensubsidie krijgen. U betaalt uw medewerker dan zijn volledige salaris. De hoogte van de loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. Hierdoor betaalt u alleen de loonwaarde van de nieuwe medewerker.

Loondispensatie

Voor een medewerker die een Wajong-uitkering van UWV ontvangt, kunt u loondispensatie krijgen. U betaalt dan alleen de productieve uren van de werknemer (de loonwaarde). UWV vult het inkomen aan tot het wettelijk minimumloon. Hierdoor betaalt u alleen de loonwaarde van de nieuwe medewerker.

Jobcoaching

Soms hebben medewerkers met een arbeidsbeperking tijdelijk extra begeleiding nodig. In dat geval kan een jobcoach deze medewerker ondersteunen tijdens de inwerkperiode. Ook adviseert de jobcoach u bij het omgaan met de nieuwe medewerker.

Overige werkvoorzieningen

In specifieke gevallen zijn er nog andere vormen van ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld een werkplekaanpassing of het toegankelijk maken van de werkvloer voor mensen met een handicap. Hierbij wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen uw bedrijf en de aard van de handicap van de werknemer.

  • Via het WGSP kan ik kansen bieden aan werkzoekende en wordt een hoop werk verzet

    Jan van Wolfswinkel - Eigenaar de Weistaar

    Lees verder

Wilt u meer informatie?

Onze accountmanagers beantwoorden graag uw vragen.

Neem contact op