Geslaagde kennismaking werkzoekenden bij Stichting Wijksport

Geplaatst op

Onlangs waren zo’n 30 werkzoekenden aanwezig bij een meet-and-greet bij Stichting Wijksport op sportpark Mariënhoeve. Zij kregen via de RSD de kans om kennis te maken met de Wijkse werkgever, Stichting Wijksport. Door middel van een rondleiding kon men kennis maken met de verschillende werkzaamheden waar Stichting Wijksport nieuwe krachten voor kan gebruiken. Er is vooral werk in de branche groen. Maar ook op het gebied van schoonmaak en onderhoud aan de sportvelden.

We willen werkzoekenden bewust maken van de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt,” legt Bibiana Drent, namens de RSD aanspreekpunt voor de Wijkse Werkplaats, uit .

In de regio waarin de RSD actief is, worden meer projecten opgezet waar grotere organisaties aan meedoen. “Goed dat we ook in onze gemeente steeds meer werkgevers bereid zijn om werkzoekenden kansen te bieden. Via de Wijkse Werkplaats, waar de RSD en gemeente samenwerken met Stichting Binding en de Ondernemerskring Wijk (OKW) kunnen we in de toekomst kijken of er nog meer van dergelijke organisaties zijn”, vertelt Jeroen Brouwer. De Wijkse wethouder hoopt dat nog meer Wijkse bedrijven het voorbeeld volgen.

Laagdrempelig en effectief

Betaald werk vinden is niet voor iedereen een gemakkelijke opgave. Voor mensen die al langere tijd geen werk hebben, is dat nog minder gemakkelijk. Steeds vaker organiseert de RSD daarom ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. RSD directeur David van Maanen: “Een eerste klik. Daar begint het altijd mee. Op een dag als vandaag bieden we zowel werkgever als werkzoekenden de kans om die klik laagdrempelig en in informele sfeer te maken. De ervaring leert dat dit zowel door kandidaten als werkgevers als prettig wordt ervaren. Vanuit ons Werkgeverservicepunt zoeken we daarom actief de aansluiting met lokale ondernemers en werkgeversnetwerken.”