Het WGSP ondersteunt ons in sociaal ondernemerschap

Sharon van Dop - Eigenaar lunchroom Samen in Zeist

Lunchroom Samen in Zeist

Het werkgeverservicepunt helpt lokale werkgevers met de concrete invulling van maatschappelijke ambities op personeelsgebied. Zo ook ondernemers Sharon en Jan-Willem van Dop.
Deze sociale ondernemers besloten iets concreets aan de lokale samenleving te willen bijdragen.  Zo ontstond Samen in Zeist, een lunchroom met een sociaal karakter gevestigd in Winkelcentrum Vollenhove. In deze lunchroom bieden de initiatiefnemers werk aan mensen met een arbeidsbeperking.

Niemand aan de zijlijn

“Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De invoering van deze wet zette ons aan het denken. Er wordt van uit gegaan dat het bedrijfsleven de aankomende tien jaar werkplekken realiseert  voor  mensen met een arbeidsbeperking. Met andere woorden geen mensen aan de zijlijn, dat is precies waar Samen in Zeist ook om draait. Wij geloven dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Mensen die om uiteenlopende redenen op dit moment een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben bieden we de mogelijkheid hier werkervaring op te doen tot het moment dat ze er klaar voor zijn om bij reguliere bedrijven aan de slag te gaan.” ,vertelt Sharon van Dop.

Het WGSP faciliteert

In de zoektocht naar geschikte kandidaten namen de sociale ondernemers contact op met het WGSP.  “Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan die we de komende jaren hopen voort te zetten. Het WGSP brengt ons in contact met kandidaten vanuit de Sociale Dienst en SW bedrijf Biga en ondersteunt ons zo in sociaal ondernemerschap”.

Motivatie

“Als langdurig werkzoekenden of mensen met een arbeidsbeperking een kans krijgen, ontwikkelen ze zich meestal snel tot zeer gemotiveerde medewerkers ongeacht beperkingen”, vertelt Sharon Dop.“ Een van onze medewerkers was eigenlijk volledig afgekeurd. Desondanks had ze altijd de droom om in de horeca te werken. Die kans hebben wij haar geboden. We zien haar groeien, dat geeft een hoop voldoening.  De coaching en het samenwerken levert een positief effect op alle collega’s.”