Via het WGSP kan ik kansen bieden aan werkzoekende en wordt een hoop werk verzet

Jan van Wolfswinkel - Eigenaar de Weistaar

Weistaar

De WEISTAAR, gelegen in Maarsbergen, is een partycentrum met een restaurant en een Kaas- en Botermuseum. Eigenaar Jan van Wolfswinkel biedt hier werkervaringsplaatsen aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of door uiteenlopende redenen van inkomensondersteuning afhankelijk zijn. “Het is erg lonend om de mensen weer te zien opleven en groeien. Daarnaast ben ik enorm geholpen met de hand en spandiensten die gedaan worden. Via het WGSP kan ik  kansen bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en wordt er een hoop werk verzet.”, vertelt ondernemer Jan van Wolfswinkel.

Werkervaringsplaatsen

Om kansen voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren, vervult het WGSP werkervaringsplaatsen bij lokale werkgevers. Werkervaringsplaatsen zijn zeer geschikt om mensen werkervaring en nieuwe vaardigheden te laten opdoen. Daarnaast helpt het bij het wennen aan een arbeidsritme en biedt het de mogelijkheid om samen te werken met collega’s en het eigen netwerk uit te breiden. Hierdoor kunnen mensen vanuit een uitkeringspositie gemakkelijker terugkeren op de reguliere arbeidsmarkt.

Kansen en ervaring

Jan Wolfswinkel vindt het belangrijk kansen te bieden aan mensen die onder de Participatiewet vallen. “Binnen ons bedrijf is altijd een hoop werk te doen, variërend van onderhoudsklussen tot buitenwerk of schoonmaak. Maar de werkervaringsplaats is niet permanent, we zetten deze naar behoefte in met een maximale duur van 3 maanden. Er wordt een leerdoel opgesteld, passend bij de kandidaat, zodat hier tijdens de werkervaringsplaats aan gewerkt kan worden. Na plaatsing van een kandidaat verzorgt de gemeente via het project “de Verleiding“ nazorg, mocht dit nodig zijn. Het voornaamste doel is om mensen werkervaring op te laten doen. Daarmee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt mij ook nog een hoop werk uit handen genomen. Het is voor beide partijen zinvol wanneer de kandidaat ook echt een bijdrage levert aan het werk dat verzet moet worden. Het WGSP houdt dit tijdens het werving en selectieproces goed in de gaten en heeft bij ons met succes meerdere geschikte kandidaten geplaatst.