Utrecht-Midden gaat regionale arbeidsmarkt versterken

Geplaatst op

De arbeidsmarktregio Utrecht-Midden heeft een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van ruim 2,5 miljoen. Met deze subsidie kunnen de gemeenten in de arbeidsmarktregio een extra impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. De arbeidsmarktregio zet al langere tijd met succes in op het verbeteren van de arbeidsmarkt. Deze subsidie kan het succes nog verder vergroten. Het geld kan ingezet worden om bijvoorbeeld de dienstverlening aan werkgevers in de regio te verbeteren, de zogenoemde Utrechtse Werktafel. Ook wordt de jeugdwerkloosheid verder aangepakt. Evenals de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij specifiek om jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden heeft in oktober 2014 een gezamenlijke aanvraag ingediend voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). In januari 2015 is het bedrag toegekend. Op basis van de resultaten van het ESF-project wordt de subsidie aan het eind van de projectperiode, begin 2017, daadwerkelijk verleend. Voor de besteding van het geld wordt door de betrokken partijen in de regio een plan gemaakt. De activiteiten die opgenomen zijn in de ESF-aanvraag worden ingezet om de ESF-deelnemers, jongeren, arbeidsbeperkten, 50-plussers en bijstandsgerechtigden die langer dan 6 maanden een uitkering hebben, weer aan het werk te krijgen. Dit kan door de inzet van bijvoorbeeld taaltrajecten, werktraining, jobcoaching en loonkostensubsidies.

Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden hebben een samenwerkingsverband gesloten voor de uitvoering van dit tweejarige (2015-2016), regionale ESF-project. Deelnemende gemeenten zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.