Verlenging project ‘Werk voor Zeist’

Geplaatst op

Het project ‘Werk voor Zeist’ gaat ook in 2015 door. De gemeenteraad van Zeist heeft hiervoor in 2015 specifiek budget beschikbaar gesteld. Met het project Werk voor Zeist begeleidt het WGSP in samenwerking met de Regionale Sociale Dienst (RSD) en lokale welzijnsorganisaties jaarlijks zo’n 200 Zeister cliënten naar betaalde arbeid of vrijwilligerswerk. Dit is voor hen een eerste opstap naar betaald werk.

De aanpak

Sinds 2012 biedt een projectteam intensieve trajectbegeleiding, trainingen en creatieve maatwerkoplossingen voor aan een groep Zeistenaren. De groepsgewijze trainingen zijn een rode draad binnen het project, zoals bijvoorbeeld de trainingen ‘Actief in eigen kracht’, ‘Sollicitatietraining’, ‘Praktisch solliciteren’, maar ook ‘Mindfulness’. Deze trainingen vinden plaats in het RSD gebouw op het Rond, maar ook in de Wijkinloophuizen van Meander Omnium in Zeist. De trajectbegeleiders richten zich op een optimaal leereffect van de trainingen, waarbij goed gekeken wordt naar zowel de leerbehoefte als het leervermogen van cliënten en de aansluiting op alle niveaus. Vanuit het WGSP vindt gerichte bemiddeling richting werkgevers plaats. Met deze aanpak gaan wij ook in 2015 voor een succesvol resultaat om mensen weer extra te helpen naar (betaald) werk!