Werkgevers en werkzoekenden speeddaten in het bos

Geplaatst op

Niet langer zoeken werkgevers in het groen naar kandidaten via het klassieke CV. Het project “Het Brede Bos” van de gemeente Zeist, Staatsbosbeheer en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) biedt werkgevers de mogelijkheid om hun nieuwe werknemers live te zien werken op hun werkplek: in het bos. In de groensector is veel personeel nodig op allerlei niveaus. Dit project biedt deelnemers de kans om werkervaring op te doen, een praktijkopleiding te volgen en de mogelijkheid om door te stromen richting een reguliere of (deels) betaalde baan. Diverse groenbedrijven hebben zich al gecommitteerd aan het project en toegezegd flexibel of vast gebruik te gaan maken van de pool medewerkers die door het project ontstaat.

Betaald werk vinden is niet voor iedereen een gemakkelijke opgave. Voor mensen met een arbeidsbeperking of mensen die al wat langer geen werk hebben, is dat nog minder gemakkelijk. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan samen voor de opgave om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk. Of wanneer dat (nog) een stap te ver is, een zinvolle daginvulling. De natuur biedt hierin concrete mogelijkheden. In Het Brede Bos zijn werkplekken gecreëerd waarbij de deelnemers worden voorbereid op het werken in de groensector. Wethouder Sander Jansen van de gemeente Zeist: “Werk is essentieel voor mensen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Door de unieke manier waarop dit project de samenwerking tussen Staatsbosbeheer, gemeente, de sociale dienst en werkgevers vorm geeft kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuw perspectief geven

Van dagbesteding tot reguliere baan
Iedereen in Zeist die moeite heeft om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen kan meedoen. Hoog of laag opgeleid, oud of jong, met een arbeidsbeperking, met of zonder ervaring. “De deelnemers doen binnen het project niet alleen vakkennis en werkervaring op, er is ook tijd en persoonlijke aandacht voor ontwikkeling en het maken van een volgende passende stap op de arbeidsmarkt. Kortom win-win: de deelnemers een opleiding en zinvolle werkervaring, de werkgevers een goede gemotiveerde kracht. ” legt RSD directeur David van Maanen uit.

Kans voor groenbedrijven
Niet alleen werkzoekenden zijn gebaat bij ‘het Brede Bos’ project. Ook voor bedrijven en aannemers in het groen biedt het project volgens staatbosbeheer uitkomsten. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden wordt steeds belangrijker om opdrachten en aanbestedingen gegund te krijgen. Groenbedrijven zijn bij uitstek ondernemingen die baat hebben om aan de slag te gaan met de doelgroep die onder de Participatiewet valt”, aldus Wout Neutel Provinciehoofd Utrecht van Staatsbosbeheer.

Speeddaten in het Bos
Tijdens de opleidingsperiode kunnen werkgevers in de groenvoorziening via speeddates al kennismaken met de deelnemers zodat beide partijen vast aan elkaar kunnen wennen. Dit zodat vroegtijdig de wederzijdse verwachtingen helder zijn en eventueel specifiek gewenste bijscholing aangeboden kan worden. Werkzoekenden uit Zeist en groenbedrijven die interesse hebben in deelname aan het project kunnen contact opnemen met Patrick van den Berg, accountmanager RSD, via p.vandenberg@rsdkrh.nl

Samenwerkingsproject
‘Het Brede Bos” is een uniek samenwerkingsproject. De samenwerkende partners zijn de gemeente Zeist, Staatsbosbeheer en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Daarnaast zijn Biga Groep, lokale praktijkonderwijsscholen, het UWV en enkele uitzendbureaus betrokken.